Värdshusdrängen som blev överintendent och hedersmandarin